REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Lansam NOUA Fereastra SUPERECO”

Perioada campaniei: 01 iunie 2017 - 31 August 2017

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul campaniei promotionale “Lansam NOUA Fereastra SUPERECO” este  ECO cu sediul in localitatea Petrosani, jud. Hunedoara, (numita in prezentul regulament “Organizatorul”). Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “Lansam NOUA Fereastra SUPERECO”se desfasoara in perioada: 01 Iunie 2017 - 31 August 2017

SECTIUNEA 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania promotionala este organizata si se va desfasura in toate show-room-urile ECO din tara precum si pe intreaga zona de acoperire a magazinelor companiei.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

Marcile care se vor mentiona in concurs vor fi cele ale partenerilor(furnizori).

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania promotionala “Lansam NOUA Fereastra SUPERECO” pot participa numai persoanele majore (de peste 18 ani). Nu pot participa angajatii companiei Eco precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie). La tragerea la sorti participa toti cei care vor depune in urnele special amenajate din show-room-uri taloanele de concurs completate cu datele personale.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la promotie, participantii trebuie sa:

- se prezinte intr-unul din show-room-urile Fereastra ECO

- sa achizitioneze noua fereastra SUPERECO

- completeze datele personale pe talonul campaniei

- Participantii pot introduce un singur talon de concurs in urna special amenajata.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

In cadrul acestei promotii se vor acorda urmatoarele premii :

3 vacante in Delta Dunarii, la Pensiunea Ancora – Sf.Gheorghe

Desemnarea castigatorilor se va face lunar la finalul fiecarei luni de campanie

Pentru ca un participant sa poata fi desemnat potential castigator trebuie sa indeplineasca dreptul de participare de la art. 3, 4, 5 si 6;

Conform prevederilor legale in vigoare, organizatorul va face public numele castigatorului si castigul acordat. Anuntul va fi facut public la radiourile si televiziunile unde ECO are inchiriat spatiu publicitar inclusiv prin publicarea pe site-ul www.fereastraeco.ro dar si pe pagina de facebook oficiala, a numelui castigatorului si a castigului acordat sau prin orice alte modalitati agreate de Organizator pentru publicitate.

Nota: - daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 8. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONAL

Premiile oferite in cadrul acestei promotii sunt:

3 vacante in Delta Dunarii, la Pensiunea Ancora – Sf.Gheorghe

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: - situatiile in care castigatorul nu are numele complet si numarul de telefon trecut corect, neputand fi contactat;

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea la promotia “Lansam NOUA Fereastra SUPERECO” participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament. Prin participarea la promotia “Lansam NOUA Fereastra SUPERECO”, castigatorul isi exprima acordul ca datele lui personale (nume, prenume, adresa postala, numar telefon fix/mobil) sa fie prelucrate de compania Eco. (notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), pe parcursul campaniei promotionale. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu respectarea dreptului participantilor, de a opta in scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operatiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. In cadrul comunicarilor viitoare, Eco va informa persoana vizata asupra drepturilor in conformitate cu Legea 677/2001. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre Eco., cu sediul in loc. Petrosani, jud Hunedoara, str Titu Maiorescu nr 5.

La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului  Eco, cu sediul in localitatea Petrosani, jud Hunedoara, str. Titu Maiorescu, nr 5, aceasta se obliga:

- sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

- sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

SECTIUNEA 11. TAXE

Plata impozitului datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatorului prezentului concurs, revine in sarcina exclusiva a acestuia, Organizatorul neavand nici o obligatie de plata.

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul promotiei “Lansam NOUA Fereastra SUPERECO” va fi disponibil gratuit pe site-ul www.fereastraeco.ro incepand cu data de 1 iunie 2017.

Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie doar pe perioada promotiei. Orice contestatii facute sau sosite dupa data finala a promotiei, nu vor fi luate in considerare.

Mirabela Nemecsek – Director general